Nabízíme zavedení nové výroby odstředivě litých tenkostěnných trub

 

Know How  od firmy HG-TEC Wuppertal, DE

Popis zařízení:

Licí pracoviště (jeden až dva pracovníci)

     dávkovací EIP kanálková pec (bez měniče) o obsahu max. 1000kg litiny,

     horní vodící trať pro cca 11 kokil délky 3200mm, v licí poloze rotace a pnění,

     rotace kokily elektromotorem,

     dolní vodící trať pro cca 11 kokil délky 3200mm, vyjímání hotových trub, čištění kokil, ošetření válcové dutiny kokil dělícím prostředkem,

     přesun kokil elektromotorem a řetězovým svislým dopravníkem z horní tratě na dolní (po odlití),

     přesun kokil z dolní tratě na horní (po vyjmutí odlité trubky a ošetření dutiny kokily,

     posun kokil po tratích hydraulicky,

     vyjímání trub, čištění a ošetření dutin kokil pomocí tyčových táhel a elektropohonů na ozubeném hřebenu

(elektronické řízení – nutno nahradit, původní řízení bylo stejnosměrných elektromotorů a hydraulicky ovládaných táhel je morálně zastaralé)

 

Odbroušení konců trub a kontrolní pracoviště (dva pracovníci):

     dvě elektronicky řízené rozbrušovačky,

     kontrola délky a průhybu,

     kontrola tloušťky stěny,

     kartáčování vnitřního a vnějšího povrchu (rotující ocelové kartáče)

(elektronické řízení – nutno nahradit)

 

Povrchové úpravy (tři pracovníci):

     elektronicky řízená stříkací tryska pro vnitřní vodou ředitelný dvousložkový žlutý nátěr tloušťky ,

     elektronicky řízená stříkací tryska pro vnější vodou ředitelný červenohnědý nátěr tloušťky ,

     kontrola kvality povrchových úprav,

(elektronické řízení – nutno nahradit)

 

Automatické licí zařízení produkovalo při třísměnném provozu cca 1000t/měsíc.Obsahovalo až 24 kokil (při vnitřním průměru 100mm). Byly odlévány trubky od vnitřního průměru 60mm do vnitřního průměru 250mm.

Obsluha zařízení 6 až 8 pracovníků na směně bez pracovníků expedice.

 

Trubky jsou bezhrdlové, určené pro sanitární systémy odpadů splaškových vod v budovách. Doprovodný program: kolena, redukce, odbočky apod., případně nerezové spony s pryžovou výstelkou pro napojení trub a dalších dílců sanitárních systémů typu SML.

 

Pokud můžete nabídnout licí kapacitu cca 42 t/den (třísměnný provoz) a plochy pro pracoviště lití (17x7)m, odbroušení (11x7)m a povrchové úpravy (8x7)m, celkem cca 250m2 (včetně prostorů pro manipulaci), kontaktujte vedoucího technického úseku společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., telefon 569669489, e-mail: lana.i@slevarna.cz .