ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST

 

Česká slévárenská společnost

Divadelní 6, P.O.Box 134
657 34 Brno
IČ: 00532983
DIČ: CZ00532983

bankovní spojení:
Komerční banka Brno-venkov
č.ú. 30736641/0100

telefon, záznamník, fax: 542 214 481
mobil: 603 342 176
e-mail: slevarenska@volny.cz

 

 

Problém se zobrazením stránek

 

 

ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. Více na www.engineering-card.cz

Nabídka zavedení nové výroby odstředivě litých tenkostěnných trub